Đọc và ngẫm: "Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Bệnh Học FAQ

Ở đây bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi thường gặp về cách thức hoạt động của diễn đàn. Sử dụng các liên kết dưới hoặc hộp tìm kiếm tìm các nội dung muốn tìm hiểu.

Làm trắc nghiệm

Trắc nghiệm được tạo cho phép bạn làm nhiều lần. Khi bạn xem một trắc nghiệm, nếu có giới hạn số lần làm bạn sẽ thấy nó.
Để làm một bài trắc nghiệm, hãy truy cập vào nó và nhấn vào Làm trắc nghiệm!
.

Trắc nghiệm yêu cầu phải thực hiện trước
Một trắc nghiệm có thể yêu cầu thực hiện một trắc nghiệm khác trước và đạt số điểm quy định để làm trắc nghiệm này.
Trong quá trình làm trắc nghiệm bạn có thể chuyển qua lại các trang nếu trắc nghiệm có nhiều trang, khi chắc chắn hoàn thành các câu hỏi hãy nhấn vào Xem lại để xem tổng thể lại một lần. Và hoàn thành trắc nghiệm bằng cách nhấn và nút Hoàn thành.

Các thể loại trắc nghiệm: Hiện tại chúng ta có các thể loại sau: Chọn ý đúng nhất, Chọn các ý đúng, Điền vào ô trống, Ghép đôi và Tổng hợp.

Chọn ý đúng nhất:
Là loại trắc nghiệm người làm trắc nghiệm chọn vào ý mà mình cho là đúng nhất trong các ý được đưa ra, có thể có từ 4 đến 6 ý chỉ có một ý đúng (và có điểm được cài khi người tạo trắc nghiệm thiết lập). Loại này người làm chỉ được chọn một ý duy nhất.

Chọn các ý đúng:
Là loại trắc nghiệm người làm trắc nghiệm chọn vào các ý mà mình cho là đúng trong các ý được đưa ra, có thể có từ 4 đến 6 ý, có thể có nhiều ý đúng (và có điểm được cài khi người tạo trắc nghiệm thiết lập). Loại này người làm được chọn nhiều hơn một ý.
Trường hợp có nhiều ý đúng, nếu chọn không đủ các ý đúng thì bạn vẫn được tính điểm ý mình đã chọn nhưng nếu chọn vào ý sai thì cả câu đó sẽ không được tính điểm

Điền vào ô trống:
Là loại trắc nghiệm người làm trắc nghiệm nhập nội dung trả lời vào ô có sẵn. Nội dung nhập phải có dấu đầy đủ, bỏ dấu đúng và không quan trọng chữ HOA hay chữ thường.

Ghép đôi:
Là loại trắc nghiệm có hai cột song song với nhau, mỗi cột có các ý sắp sếp ngẫu nhiên nhưng ý ở hai cột tương quan với nhau người làm trắc nghiệm cần ghép đúng sự tương quan đó, bằng cách nhập kí tự A, B, C, D ... (gắn với các ý ở cột bên phải) vào ô ở cột bên trái.

Tổng hợp:
Là loại tổng hợp của các thể loại trên.

Xem lịch sử trắc nghiệm

Bạn có thể xem lịch sử làm trắc nghiệm của bạn từ hai nơi.

Trong hồ sơ
Khi xem hồ sơ của bạn sẽ có một tab để hiển thị thông tin về trắc nghiệm của bạn nếu bạn đã tham gia.


Trong menu chọn
Menu nằm phía trên , Trắc nghiệm của tôi -> Trắc nghiệm tôi đã làm.


Gửi và sửa trắc nghiệm

Nếu bạn được phép tạo trắc nghiệm, bạn sẽ thấy tùy chọn trên trang trắc nghiệm


Để gửi trắc nghiệm hãy nhấn vào Gửi trắc nghiệm
Các trường tùy chọn:
* - Bắt buộc
** - Một số bắt buộc

*Tên trắc nghiệm
Là trường bắt buộc

Mô tả trắc nghiệm

*Chuyên mục
Là trường bắt buộc, chọn từ menu sổ xuống

*Thể loại
Chọn thể loại của trắc nghiệm, từ menu chọn

Số lần thử làm tối đa (0 sẽ không giới hạn)
Giới hạn thời gian (tính bằng giây)

Cài đặt thời gian tính bằng giây để làm trắc nghiệm, quá thời gian này kết quả trắc nghiệm sẽ tự động gửi

Ẩn cho đến khi bắt đầu?

Thể loại
Đọc ở phần trên cùng.

. . .

Thêm / Sửa đổi câu hỏi và câu trả lời trắc nghiệm

Chuẩn bị cuối cùng

Một khi bạn đã hoàn thành việc điền vào tất cả các câu hỏi và trả lời bạn muốn trở lại bài trắc nghiệm bằng cách nhấp vào Quay lại trắc nghiệm ở phía dưới bên trái.


Chọn tùy chọn thả xuống ở góc trên bên phải và chọn vào Mở trắc nghiệm. Điều này sẽ ẩn nút sửa đổi câu hỏi và cho phép người dùng làm trắc nghiệm, nếu trắc nghiệm đã được phê duyệt.


Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn thay đổi câu hỏi hoặc câu trả lời của trắc nghiệm chỉ cần chọn "Vô hiệu hóa" từ menu thả xuống

Bạn có thể xem trạng thái của trắc nghiệm khi xem trắc nghiệm.

Tìm kiếm hỏi đáp

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tìm kiếm của bạn để tìm trong tiêu đề và cả nội dung.

Chọn một tùy chọn ở đây để chỉ định cách bạn muốn tìm kiếm. 'Bất kì từ nào' sẽ trả lại kết quả nhiều nhất nhưng có thể ít nhất có liên quan, trong khi "Chính xác nguyên văn 'sẽ trả lại kết quả chỉ có chứa chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.