Đọc và ngẫm: "Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Thuốc thành viên

Tiêu đề, Tài khoản, Cho điểm
Entries Xếp theo thứ tự
Bình luận
Bài gửi cuối
2,467
34
Galvus Đi đến bình luận cuối
28-06-2012  08:55 PM
1,302
11
Zoladex Đi đến bình luận cuối
10-06-2014  04:44 PM
3
8
Cetirizin 10mg Đi đến bình luận cuối
06-06-2012  02:16 AM
3
1
Cadier Đi đến bình luận cuối
27-06-2012  09:18 AM
3
1
Viên nang cứng SÁNG... Đi đến bình luận cuối
24-08-2012  04:05 PM
3
5
Bì Mẫm Viêm Bão Đi đến bình luận cuối
25-07-2014  03:12 PM
2
1
Panadol Regular Đi đến bình luận cuối
23-10-2013  10:42 AM
1
0
Ventolin Nebules Đi đến bình luận cuối
17-05-2012  02:43 PM
1
1
Capzasin-HP Đi đến bình luận cuối
15-07-2014  03:08 PM