Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Conversation Between Quốc Bảo and TrungNhi

5 Tin nhắn khách

 1. Chỉnh hộ anh cái tít: Ngành Y thay vì nghành y trong mục đọc và suy ngẫm với. Anh không có quyền trong mục này
 2. Anh có ý kiến.
  Không nên để diễn đàn có những ý kiến kiểu thế này. Bình luận sự việc có liên quan đến vấn đề tế nhị, chính trị là không nên
  http://www.benhhoc.com/showthread.php?p=4854#post4854
 3. Em đã tạo chuyên nghành nhi khoa riêng, tạm thời cho 2 chuyên mục nhỏ là nội, ngoại, còn tâm bệnh nếu có tài liệu anh cho tạm vào nội anh he, các chuyên mục nhỏ phát sinh nếu cần thiết có thể bổ xung .
 4. Nhưng em ơi.
  Chuyên ngành Nhi riêng đấy nhé: Bao hàm cả Nội, Ngoại, Đông y. Anh muốn ngang cơ NÔI, NGOẠI, ĐY
  Hà hà
 5. Xin cho phần bệnh học một xuất nhi khoa đi. Có vài bài định gữi như không có mục. Thanks
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 5 của 5