Do web mở bộ gõ tiếng Việt tự động, nên khi đăng ký có đồng chí không để ý đã bị nhận tên nick có dấu ngoài ý muốn, hoặc muốn đổi lại tên nick khác vì bất kì lý do gì. Do đó QB mở chủ đề này phục vụ nhu cầu đổi tên nick để khỏi mất công đăng ký lại.
Yêu cầu:
1. Tên mới muốn đổi thành phải theo [Nội dung ẩn, đăng nhập để xem] của diễn đàn.
2. Thành viên yêu cầu đổi tên nick phải có tham gia gởi bài thảo luận, trao đổi tại diễn đàn, ít nhất 05 bài.
3. Tên mới chưa có người sử dụng.
4. Chỉ được yêu cầu đổi lại 01 lần (tránh những trường hợp đổi theo cảm hứng, nay đổi thành này, mai đổi thành kia... ).
Ai có nhu cầu đổi thì gởi yêu cầu tại chủ đề này, không thì thôi, xin đừng spam, không chấp nhận các yêu cầu ở nơi khác!

Mẫu đăng ký:
Nick hiện tại => Nick mới muốn đổi:
(Mật khẩu vẫn như cũ)

Trân trọng!

Administrator