Mấy hôm nay lúc mình đang dùng máy thì thỉnh thoảng windows tự động restart bạn nào có biết lỗi này là lỗi gì không chỉ mình cách khắc phục cái, hay là bị virus rồi huhu