Bác nào có câu hỏi tình huống môn hồi sức cấp cứu cho em xin. Em phải đá lại môn này mà bí tài liệu quá