Nhỏ Ơi - Lâm Hùng

Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng vàng ban mai
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi!
Lần này ta gặp nhỏ trong nắng vàng ban mai
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo: nhỏ chưa yêu
Ừ thì nhỏ chưa yêu!
Bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi!
Lần này nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa
Giọt sầu rơi 1 mình, chỉ còn ta 1 mình, nhỏ ơi!
Còn gì đâu hỡi nhỏ trong nắng chiều phôi phai
Kỉ niệm ta cùng nhỏ giờ chỉ là hư vô
Ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi!
Tình cờ ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay
Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi
Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi.....!