Nhận thấy trắc nghiệm là một hình thức học tập và nhất là thi cử , nay diễn đàn mở thêm chức năng Trắc nghiệm, vậy ai có các bộ trắc nghiệm có thể gửi lên chia sẻ để mọi người cùng làm nhé!
Nếu đồng chí nào có thắc mắc về chức năng sử dụng về gửi và làm Trắc nghiệm tại diễn đàn thì hãy lên tiếng nhé, nói chung chắc mọi người vào là sẽ hiểu, sử dụng rất đơn giản .
[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]