Cho em hỏi là khi mất máu thì công thức để bù dịch hoặc bù máu như thế nào?
Và khi thiếu máu ( ví dụ RCB 1, 2 tr, HGB 50g/l ) thì công thức bù máu như thế nào?
Cảm ơn!