Đặt vấn đề:
Bác sĩ có thể xem các ảnh siêu âm, nội soi, x-quang, cộng hưởng từ... Để chấn đoán bệnh. Bác sĩ càng có kinh nghiệm nhiều năm thì chẩn đoán bệnh càng chính xác. Tuy nhiên những bác sĩ như vậy là không nhiều và nếu bác sĩ giỏi đó thôi làm việc vì quá già thì ngành y sẽ mất đi tất cả các kiến thức bác sĩ đó tích lũy được. Việc viết sách, tài liệu chỉ thu lại được một phần nhỏ kiến thức trong đó.


Đề xuất giải pháp:
Do đó cần thiết phải xây dựng hệ thống phần mềm/mạng trí tuệ nhân tạo xử lý ảnh. Hệ thống này sẽ xử lý hàng chục ngàn ảnh đã được các bác sĩ có kinh nghiệm phân loại sẵn căn bệnh của mỗi ảnh. Từ đó phần mềm sẽ nhận biết các đặc tính chung của các ảnh có cùng bệnh. Sau đó khi đưa ảnh mới vào thì phần mềm có thể nhận biết được căn bệnh của ảnh mới. Đây gọi là quá trình “machine learning”.


Hệ thống bao gồm một network rộng lớn các bác sĩ làm việc trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Mỗi bệnh án của mỗi bác sĩ đều được hệ thống cập nhật lên máy chủ qua internet và thông qua đó "phần mềm sẽ học" những gì bác sĩ vừa chẩn đoán. Nhờ đó “trí tuệ nhân tạo” tích lũy trong hệ thống ngày càng được mở rộng và phát triển. Các kiến thức của các bác sĩ có kinh nghiệm cũng dần dần được truyền và ghi lại trong hệ thống.


Ví dụ hệ thống như sau:


Khi đó hệ thống phần mềm sẽ là công cụ đắc lực để hỗ trợ các bác sĩ kém kinh nghiệm hơn chẩn đoán bệnh và nâng cao kiến thức, hay dùng để tham khảo, review lại các chẩn đoán... Nói chung là có nhiều lợi ích. Dự án này muốn thực hiện thì chắc cần sự kết hợp của các công ty thiết bị y tế, các công ty phần mềm và các đơn vị khám, chữa bệnh, nghiên cứu về y khoa cũng như các nhóm, các cá nhân y bác sĩ độc lập.


Mời các bạn/các anh chị cùng thảo luận về ý tưởng này!