Cảm ơn bạn nhiều. Sách này đúng là rất quý hiếm và rất bổ ích