Phần mềm này nghe có vẻ nhẹ đấy nhỉ, giao diện đơn giản quá nhưng hay là được