Tên tài liệu: Giải phẫu siêu âm tụy
Tác giả: Ths. Nguyễn Phước Bảo Quân
Tên file: S.A_GP Tuy - NPBQ.ppt
Định dạng: PowerPoint
Số trang: 8
Dung lượng: 1.33 MB
Mật khẩu để download: benhhoc.com
Link download:
[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]
Hình minh họa:


Tên tài liệu: Bệnh lý u tụy
Tác giả: Ths. Nguyễn Phước Bảo Quân
Tên file: U Tuy - NPBQ.ppt
Định dạng: PowerPoint
Số trang: 75
Dung lượng: 4.3 MB
Mật khẩu để download: benhhoc.com
Link download:
[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]
Hình minh họa:


Tên tài liệu: Viêm tụy mãn
Tác giả: Ths. Nguyễn Phước Bảo Quân
Tên file: Viem Tuy Man - NPBQ.PPT
Định dạng: PowerPoint
Số trang: 24
Dung lượng: 3.24 MB
Mật khẩu để download: benhhoc.com
Link download:
[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]
Hình minh họa: