Tên tài liệu: Giải phẫu ống tiêu hóa
Tác giả: Ths. Nguyễn Phước Bảo Quân
Tên file: S.A_GP Ong Tieu Hoa - NPBQ.ppt
Định dạng: PowerPoint
Số trang: 43
Dung lượng: 4.12 MB
Mật khẩu để download: benhhoc.com
Link download:
[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]
Hình minh họa:


Tên tài liệu: Bệnh lý ống tiêu hóa (giải phẫu)
Tác giả: Ths. Nguyễn Phước Bảo Quân
Tên file: S.A_BL Ong Tieu Hoa - NPBQ.ppt
Định dạng: PowerPoint
Số trang: 92
Dung lượng: 5.5 MB
Mật khẩu để download: benhhoc.com
Link download:
[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]
Hình minh họa: