Tên tài liệu: Giải phẫu điện quang lách
Tác giả: Ths. Nguyễn Phước Bảo Quân
Tên file: Giai Phau Lach - NPBQ.ppt
Định dạng: PowerPoint
Số trang: 34
Dung lượng: 1.45 MB
Mật khẩu để download: benhhoc.com
Link download:
[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]
Hình minh họa:


Tên tài liệu: Bệnh lý lách
Tác giả: Ths. Nguyễn Phước Bảo Quân
Tên file: Benh Ly Lach - NPBQ.ppt
Định dạng: PowerPoint
Số trang: 61
Dung lượng: 3.95 MB
Mật khẩu để download: benhhoc.com
Link download:
[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]
Hình minh họa: