Tên tài liệu: Giải phẫu điện quang đường mật, túi mật
Tác giả: Ths. Nguyễn Phước Bảo Quân
Tên file: Gai Phau DMTM - NPBQ.ppt
Định dạng: PowerPoint
Số trang: 35
Dung lượng: 4.92 MB
Mật khẩu để download: benhhoc.com
Link download:
[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]
Hình minh họa:


Tên tài liệu: Bệnh lý đường mật, túi mật bẩm sinh
Tác giả: Ths. Nguyễn Phước Bảo Quân
Tên file: Benh Ly Duong Mat, Tui Mat Bam Sinh - NPBQ.ppt
Định dạng: PowerPoint
Số trang: 33
Dung lượng: 2.45 MB
Mật khẩu để download: benhhoc.com
Link download:
[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]
Hình minh họa:


Tên tài liệu:
Bệnh lý đường mật mắc phải
Tác giả: Ths. Nguyễn Phước Bảo Quân
Tên file: Duong Mat Mac Phai - NQBQ.ppt
Định dạng: PowerPoint
Số trang: 51
Dung lượng: 10.58 MB
Mật khẩu để download: benhhoc.com
Link download:
[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]
Hình minh họa:


Tên tài liệu: Bệnh lý túi mật mắc phải
Tác giả: Ths. Nguyễn Phước Bảo Quân
Tên file: Benh Ly Tui Mat - NPBQ.ppt
Định dạng: PowerPoint
Số trang: 54
Dung lượng: 11 MB
Mật khẩu để download: benhhoc.com
Link download:
[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]
Hình minh họa: