Khi các học sinh đang bước vào phòng thi thì đột nhiên Tom bị thầy giám thị gọi lại:
- Em kia, chai nước ngọt của em có chứa tài liệu, nộp ngay cho tôi!
Tom xanh mặt, lắp bắp hỏi:
- Dạ sao thầy biết ạ?
Thầy giám thị chỉ ngay vào chai nước ngọt Tom đang cầm:
- Vì từ đó đến giờ tôi chưa thấy ai mang chai nước ngọt 1,5 lít vào phòng thi bao giờ cả.
- !!!