Một khảo sát cắt ngang thông qua trang mạng xã hội cho biết việc bù đắp cách biệt giới tính được xem xét lại ở khoa Nội tiết Sinh sản và Vô sinh về mức lương nữ giới thấp hơn nam giới dù số giờ làm việc như nhau.

Thông tin khảo sát có mục tùy chọn mức lương từ $ 50,000 đến > $ 600,000/năm, tiền thưởng từ $ 0 đến ≥ $ 100,000/năm và giới khảo sát cho biết: “Phạm vi khảo sát là các hệ thống tư nhân lẫn hàn lâm. Có tất cả 215 thành viên tham gia khảo sát, trong đó 95% thuộc SREI mà nữ giới chiếm 49%; nữ giới vẫn có thu nhập thấp hơn nam giới khoảng $ 67,000 - $ 85,000/năm.”

Kết quả khảo sát cũng cho thấy nữ giới làm ở phòng khám tư ít hơn đáng kể so với nam giới (45% vs 64%; P = 0.008) và có cách biệt giới tính về số ngày làm việc trong tuần như sau:
- 17% nữ giới làm việc ít hơn 5 ngày/tuần, nhiều hơn đáng kể so với 6.7% nam giới (P = 0.014)
- 47% nữ giới làm việc 5 ngày/tuần, nhiều hơn so với 40% nam giới
- Song 5.3% nữ giới làm việc nhiều hơn 5 ngày/tuần, ít hơn so với 16% nam giới.
Tuy nhiên, giới khảo sát nhấn mạnh rằng không có sự khác biệt đáng kể giữa hai giới về số giờ làm việc trong tuần hay giờ nghiên cứu hay học tập.

Tóm lại, tổng thu nhập trung bình của các thành viên tham gia khảo sát là $ 352,000 ($ 330,300 - $ 376,000) và nữ giới luôn chiếm phần thu nhập thấp hơn còn nam giới chiếm phần cao hơn kể cả tăng lương thâm niên; dù có hay không nữ giới làm ở phòng khám riêng thì mức lương trung bình là $ 67,000 ($ 314,000 vs $ 381,000; P = 0.005) thấp hơn so với nam giới, bằng khoảng 82% thu nhập của nam giới.


Nguồn:
Gender Pay Gap Persists in Reproductive Endocrinology/Infertility - Medscape - Apr 10, 2019. [Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]
Nguồn: [Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]