[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]

Sỏi San hô

[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]

BÀI GIẢNG CHUYÊN NGÀNH
Phẫu thuật sỏi thận
Của BV 103.

[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]