Em vừa cắt bao quy đầu xong mới được khoảng 3 ngày thì em lên phòng tránh những gì và ăn uống như thế nào để đảm bảo an toàn ạ ?? Và em được khâu bằng chỉ tự tiêu thì bao lâu thì chỉ đấy nó hết ạ???