Ung thư da là một căn bệnh không quá nguy hiểm và có thể chữa khỏi nếu bạn phát hiện từ sớm.