Ung thư dạ dày là một loại ung thư phổ biến trên toàn thế giới. Theo thống kê tại Việt Nam từ năm 2004 đến 2008 cho thấy, ở thành phố Hồ Chí Minh thì ung thư dạ dày đứng hàng thứ 4 đối với nam...