Máy tính bị treo là một nỗi kinh hoàng đối với tất cả mọi người sử dụng. Lỗi này gây phiền phức cho người dụng trong khi giải trí cũng như khi làm việc, đặc biệt là khi làm việc. Hãy tưởng tượng bạn đang làm việc, công việc sắp hoàn thành và máy tính bị treo, bạn phải khởi động lại máy tính bằng nút vật lý. Và bạn lại phải thực hiện lại công việc lại từ đầu. Thật là mất thời gian. Vậy nên, hôm nay vozer sẽ giới thiệu phần mềm Process Lasso Pro 9.0.0.478, phần mềm tối ưu hóa máy tính, giúp giảm treo máy tính và tình trạng CPU 100%. Phần mềm này được phát triển bởi Bitsum.
Khi bạn khởi động phần mềm, nó sẽ hiển thị một danh sách các phần mềm đang chạy trên hệ thống của bạn và thông tin về lượng tài nguyên CPU mà chúng đang sử dụng.Phần mềm có 2 chế độ được kích hoạt tự động là Pro Balance và Game Mode. Pro Balance thay đổi nguồn tài nguyên cấp phát cho các phần mềm để đảm bảo chúng vẫn chạy ngầm khi có nhiều ứng dụng chạy cùng lúc.
Game Mode là chế độ tối ưu hiệu năng bằng cách giới hạn tài nguyên sử dụng bởi các ứng dụng chạy ngầm và ngăn các phần mềm sử dụng hết CPU. Chế độ này được tối ưu cho các game trên Steam.Và một tính năng nữa rất đáng quan tâm là IdleSaver. Tính năng này chuyển sang chế độ tối ưu hiệu năng khi bạn đang làm việc, chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng khi máy tính ở chế độ chờ.Các tính năng trên Process Lasso Pro 9.0.0.478:v9.0.0.470 – Aug 15 2018
 • Show message box on restart after ‘Reconfigure the way Process Lasso starts’
 • Restore listview header right-click to select visible columns (in addition to right-click on tab)
 • Add last four digits of activation code to About Box
 • Show Status column by default in All Processes view
 • Fill app name and desc with process base name if can’t be retrieved
 • Fix filtered processes view didn’t adopt customized columns from All Processes view
 • Fixes to column setting persistence
 • Fix extreme date change could cause days installed to roll over
 • Fix to CPU time sort
 • Fix Dark / white graph theme menu item check inversion
 • Change to default column ordering in all processes listview
 • Enable minidumps

Process Lasso Pro 9.0.0.478 Final F.U.L.Lbit. Ly/2PsyhXw