Thiếu máu não hay máu lên não không đủ là một trong những căn bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng trong tích tắc