Bị các bệnh này, đừng vội dùng thuốc tây mà chỉ ăn thanh long là được?