Phụ nữ ăn những thực phẩm này sẽ rất có lợi vì ít có nguy cơ đột quỵ hơn?