B(ệ)nh l(o.ã)ng xương ở người cao tuổi là một trong những bệnh ph(ổ) b(i.ế)n và gần như là bệnh không thể tránh khỏi lúc về già, đến nỗi nhiều người cao tuổi đã chấp nhận nó như là một quy luật tất yếu của tự nhiên. B(ệ)nh l(o.ã)ng xương không chỉ gây đau đớn mà còn khiến cho người cao tuổi gặp khó khăn mỗi khi vận động, thậm chí dẫn đến giòn xương, gãy xương...