Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, câu này sai trầm trọng.
– Em nói đúng. Con gái mình sống tình cảm thế, dù có lấy chồng cũng vẫn luôn hướng về bố mẹ.
– Không. Ý em nói là bát nước đổ đi thì quá dễ nhưng con gái mình lấy được chồng thì khó quá ấy.
Lúc bé cứ nghĩ rằng tiền có thể mua được mọi thứ. Kể cả tình bạn, tình yêu, hạnh phúc, niềm vui. Lớn lên mới biết mình nhầm to.
– Em nói đúng.Đời người sao có thể gói gọn trong một chữ Tiền được.
– Không. Ý em là lớn lên mới biết em chẳng bao giờ có được nhiều tiền như thế.