Hồi trước vợ mình đối xử với mình hung dữ lắm. Thấy thế mình liền bảo cô ấy đi học nhu đạo để tu tâm dưỡng tĩnh.
– Thế giờ cô ấy thế nào?
– À, tốt hơn ngày xưa nhiều. Bây giờ mỗi lần động thủ cô ấy đều cúi chào mình trước.


Nếu mẹ cho em 100 triệu để chia tay anh, em có đồng ý không?
– Thế mỗi tháng mình chia tay một lần anh nhé.