Tốt nghiệp đại học đi làm được 2 năm, bỗng dưng nhận được cuộc điện thoại của nàng vay tiền.
Tôi vội vã nghỉ làm tìm đến thành phố nàng đang sống, dùng số tiền tiết kiệm được hai năm nay cho nàng vay trả nợ cho gia đình. Chỉ một cú điện thoại của nàng mà tôi đã bỏ bê hết mọi thứ để đến bên nàng, tôi nhận ra nàng thật quan trọng biết nhường nào.
Tôi bèn hỏi dò nàng đã có người yêu chưa. Và giờ chúng tôi đã kết hôn được ba năm nay. Chẳng những mất toi số tiền nàng vay ba năm trước, mà lương hàng tháng của tôi bây giờ cũng không cánh mà bay vào tay nàng.