LeTamAnh
Tác Giả
Hồi còn đi học, tôi rất ghét cái trò thơ văn, chơi chữ theo kiểu tằn mằn tẳn mẵn! Chả là trong trường có các lớp Ban C, mấy cậu mợ theo ban nầy hay làm ra vẻ lập dị, thơ thơ thẩn thẩn, áo quần có khi xốc xếch cố ý, ra đường trên tay cầm một cuốn Triết dày cui. Thỉnh thoảng nói chuyện hay phun ra những câu tiếng Pháp của các triết gia hồi đó và dịch lại cho có vẻ phong thái là những đồ đệ của nền triết học đương đại...

Mấy thằng nhà họ B tụi tôi hay chọc ghẹo các cô cậu nhà họ C là những thi sĩ miệt vườn, những đệ tử của các cụ đồ gàn! Hồi đó mấy thằng nhà họ A và B tự cho mình là ngon, là hãnh diện với các môn Toán, Lý Hóa... Hy vọng cầm chắc là lên đại học thì được vào những trường chuyên nghiệp nổi tiếng, vào quân đội thì ưu tiên Võ Bị, Hải Quân! Chứ như các chú nhà họ C thì chỉ có nước vào Văn Khoa, Luật hay Quốc Gia Âm Nhạc! À quên, còn có chỗ Quốc Gia Hành Chánh hay Học Viện Cảnh Sát...

Ý tưởng xem thường mấy anh đồ gàn nhà họ C ấy cứ lẽo đẽo theo trong đầu tôi cho đến khi ra khỏi đại học, rồi vào Quân Ðội. Trong suốt thời gian học và vào quân đội, tôi chỉ mê nhạc. Hồi nhỏ chơi mandoline, rồi guita. Ði đâu cũng đùm túm cái đàn bên cạnh cả khi vào Thủ Ðức... Tôi những tưởng là không bao giờ phải dính dấp gì đến cái kiếp văn chương thi phú lẩm ca lẩm cẩm!

Thế rồi "ghét của nào thì trời trao của ấy", nên khi chui vào Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị Ðà Lạt là hết thời nói dóc. Với thời gian quân ngũ, các công thức toán, những lý giải về không gian hay các kiến thức khoa học đều dẹp qua một bên mà chỉ còn mỗi một món văn chương phải áp dụng. Hóa ra khi vào đời mình lại chỉ nhờ thằng C! Ôi, văn chương thi phú từ trong đầu bắt buộc phun ra. Mà khi đã bị bắt buộc xử dụng cái môn bị ghét bỏ trong đầu thì phải biết là khó thế nào rồi.

Bấy giờ mình cũng thơ thẩn, cũng dở dở ương ương y chang như mấy thằng con nhà C hồi năm nẵm năm mằm. Vì không học từ đầu, không biết tận gốc rễ, nên làm thơ theo kiểu cà chua trứng thối, viết văn ba trợn không có hồi một đến hồi chót, kết luận lề mề, chủ đề không nắm vững, khai thác tùy tiện. Thơ Ðường bảy chữ tám câu làm không đối nhau.. Thế mà khi vào tù thì "quậy" hết cở, văn chương thi phú ào ào! Nói nào ngay, cũng nhờ mấy ông bạn thơ, bạn văn, nhạc sĩ chung tù dạy bảo hàng ngày. Ôi! Vô tù cũng có lợi lắm lắm, nhất là phương diện rèn luyện cái đầu, rèn luyện tánh khí, rèn luyện lương tâm...

Khi tù về, không việc làm, thất nghiệp thì anh đồ gàn trong người mới bộc phát giống như ông Ðồ Tú Xương. Dài lưng ngồi hút thuốc lào, ăn hại đái nát, nhờ vợ nuôi cơm. Trong hoàn cảnh đớn đau như thế thì cái ông thi sĩ miệt vườn xuất hiện trong đầu. Dài lưng tốn vải, chỉ phun ra được mấy câu thơ, chẳng giúp ích được gì cho vợ con đang chạy gạo hàng ngày...

Khi ra nước ngoài, nhờ có việc làm, có đồng lương thong thả, ăn no động cởn bày đặt thói văn chương. Nghĩ lại mà mắc cỡ với mấy anh em nhà họ C hồi đó. Thôi thì cho tôi tạ lỗi đã có một thời coi thường các quý vị, bây giờ thì lại quay ra làm đệ tử mấy anh nhà C chẳng ai cho! Nhưng thói văn chương nó cũng giống như là nàng á phiện. Không hút thì hôi, hút vô mấy điếu thì đâm ghiền, nên kể từ khi uống nhầm thuốc "Ðồ Gàn" tôi cứ thế mà lậm luôn!

"Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, lở vào thói ấy bao nhiêu cho vừa! "

Letamanh