Cho mình hỏi triệu chứng nuốt nghẹn trong ung thư thực quản và trong rối loạn thần kinh thực vật khác nhau thế nào về cơ chế vậy? Và vì sao trong rối loạn thần kinh thực vật lại biểu hiện nuốt khó với thức ăn lỏng trước?