Nhìn chung, trào ngược dạ dày thực quản và nôn trớ có ít nhiều điểm giống nhau.

Nếu thức ăn từ dạ dày của bé bị trào ngược lên miệng, thì có thể gọi là chứng trào ngược dạ dày thực quản, nôn trớ, ợ ướt hoặc ói mửa.
Chúng ta thường dùng từ ói mửa cho những người đang mắc một chứng bệnh cấp tính, nhưng mỗi một từ lại miêu tả một biểu hiện thể chất giống nhau (tuy nhiên ói mửa lại ám chỉ mức độ nặng hơn).
Vì vậy, chúng ta thường có thể sử dụng thuật ngữ “Trào ngược dạ dày thực quản” (GERD) ở mức độ nào đó để mô tả tình trạng nôn trớ ở trẻ nhỏ.