Bài thuốc trị bệnh: Ho Khang, Ho Lâu Ngày, Ho Đàm, Tắc tiếng.
Chuẩn bị:
- Củ tầm sét: 7,5gr; củ cát lồi 7,5gr, cây sò lẻ bạn 7,5gr, cây thuốc dòi(vòi) 7,5gr, củ mạch môn 7,5gr, Lá cây cam sành(hoặc cam) 7,5gr, hoa vạn thọ 7,5gr, rễ hoặc quả (nếu không có lấy lá) dâu tằm 7,5gr. Cam thảo 3,75gr, gừng sống 3 lát bằng nữa lóng ngón tay trỏ.
- cách dùng:
+ trẻ em: nấu 3 bát sôi còn 1 bát. Nấu tiếp 3 bát còn 1 bát của nước thứ 2 chia đều uống sau khi ăn cơm 2 giờ. (hoặc lúc ho cũng được).
+ người lớn: 4 bát còn 1/2 bát và lập lại nấu 4 bát còn 1/2 bát. Chia ra uống sau khi ăn cơm 2 giờ.