Trị Câm, Điếc, Mù lòa, viêm gan, thủy đậu, sốt cao, thương hàn, cảm, tiểu gắt, mắt nóng, đẹn trắng, đau cổ.
- Bài thuốc lạ: Cỏ Thanh Ngâm, thuốc bắc tên là long đởm thảo.
1. Trị Câm, Điếc, Mù lòa (bẩm Sinh), Nóng mắt, tiểu gắt, thủy đậu: cỏ thanh ngâm(long não) 11,3 gr, rễ lức 11,3gr. Hột mã đề 7,5 gr, hột tre 7,5 gr, dây ruột gà 7,5 gr, quả dành dành(chi tử) 7,5 gr, rau dền tía 7,5 gr, dây lức bò 7,5 gr, dây trắng đất 7,5 gr, mía lau 7,5 gr, rễ cỏ tranh 7,5 gr.
- cách nấu: đỗ đầy mặt thuốc nấu còn 1 bát, nước thứ 2 đỗ đầy mặt thuốc nấu còn nữa bát. Chia ra uống ngày 2 lần.

2.trị tiểu gắt, mắt nóng, đau cổ, lưỡi đẹn trắng: cỏ thanh ngâm sao vàng khử thổ vừa đủ (xào vàng phơi dưới đất lấy cái thao nhôm khoét lổ úp lại) rồi tán ra bột, lòng trắng trứng gà 1 ly cúng ông địa, mật ong rừng 1 ly cúng ông địa,(loại ly tròn mica bây giờ hay bán). Vò ,viên làm thuốc tễ, uống 1 lần 7,5 gr. Chia làm sáng chiều, nếu nặng thì ngày 3 lần.