Bài giảng rất hay về tràn dịch màng phổi Ths. Nguyễn Thanh Hồi Khoa Hô Hấp Bệnh Viện Bạch Mai

[Nội dung ẩn, đăng nhập để xem]