Bạn nào có phần mềm quản lý cho máy nội soi tai mũi họng nhẹ, đơn giản có thể cho mình được không ạ, mình làm việc trong bệnh xá nên không có mục đích thương mại.