1. Nhấn vào biểu tượng tải ảnh lên ở trình soạn thảo.

2. Chọn file ảnh cần tải và nhấn vào tải lên.

3. Chờ ảnh được tải lên, lấy link dạng BB code và chèn vào bài viết.

Hãy xem video clip phía dưới để tìm hiểu thêm (HD Video):