Thân chào tất cả thành viên của diễn đàn!
Lâu rồi QB không có bài viết trên diễn đàn vì bận việc cá nhân, nhưng hàng ngày vẫn giành thời gian tranh thủ vào diễn đàn xem tình hình hoạt động, coi đi coi lại xét thấy các bài viết vì lợi ích chung, mang tính chất chia sẻ, đóng gióp trao đổi thì ít, các bài viết vì mục đích quảng bá, giới thiệu dịch vụ, sản phẩm... Vi phạm thì nhiều. Ngày nào diễn đàn cũng phái xoá đi rất nhiều bài viết tương tự như trên .

Cũng nhờ có một số thành viên của ban quản trị nhiệt tình rà xoát và soá hay sửa những nội dung trên, đề cử có bác Thầy Lang Vườn dường như ngày nào cũng làm những việc đó. Xét thấy như vậy quá mất thời gian không cần thiết cho đội ngũ quản lý diễn đàn, nay QB xin đưa ra quy định chặt chẽ hơn để khỏi tốn thời gian vô ít cho đội ngũ quản lý và các thành viên hoặc người xem khác.

- Tất cả các bài viết vi phạm quy định (được chúng tôi đánh giá là mang tính chất quảng bá, quảng cáo, không tuân theo các quy định chung khác ...) sẽ bị xoá, đồng thời xoá tất cả các bài viết khác của thành viên đó gởi từ trước (có thể vi phạm hoặc không vi phạm quy định), và thành viên (thành viên có bài viết vi phạm) sẽ bị cấm nick vĩnh viễn.

- Tất cả các bài đã bị xoá (ở tất cả các nơi: diễn đàn, bài viết, thuốc, blog ...) là xoá vĩnh viễn và không có bản sao để phục hồi nên các bạn đừng nhắn tin hỏi là có thể khôi phục được hay không.

- Chính vì thể chúng tôi mong muốn các anh chị em vào chia sẻ, xin hãy theo quan điểm "chia sẻ đúng nghĩa", chớ lợi dụng vào diễn đàn để quảng bá cho cá nhân mình, cố tình vi phạm các quy định để rồi khi bị xoá một bài thì đồng thời các bài viết của anh/chị có từ trước đó cũng sẽ "ra đi theo".

- Thực hiện như trên thôi thì cũng vì cái chung nhất, chúng tôi không muốn những người vào để chia sẻ, tham khảo mất thời gian vô ích nhấn chuột vào các bài viết "chả mang lại lợi ích gì" gì cho họ.

***Và điều cuối tôi xin được phép nói, đây là diễn đàn của nhóm cá nhân, nó có luật chơi, mọi người chào đón bạn cùng tham gia để chia sẻ thảo luận vì kiến thức để nâng cao hiểu biết chung, nếu bạn không muốn thì mong bạn đừng làm ảnh hưởng tới người khác!
Mong cho diễn đàn ngày có nhiều người muốn cùng nhau thảo luận, chia sẻ để tích lũy thêm kiến thức...!
Chào thân ái tất cả anh chị em!