Mọi người khi mở một chủ đề hoặc trả lời một chủ đề phía dưới chỗ soạn thảo có mục Attach Files, nhấn vào Manage Attachments để tìm file cần đưa lên.Upload File from your Computer:
lấy tệp cần chia sẻ từ máy tính. Nhấn vào Browse để chọn file từ máy tính.
Hoặc Upload File from a URL: lấy tệp cần chia sẻ từ các trang web { link trực tiếp đến file (direct link)}. Nhấp url trực tiếp vào ô URL.Sau đó nhấn vào Upload, khi nào xong nhấn vào Close windown

Các định dạng cho phép upload và cả giới hạn dung lượng tối đa cho mỗi định dang nằm ở phía dưới.
Như vậy các file đó sẽ được upload lên và lưu trữ tại benhhoc.com.

Ngoài ra trên mạng cũng có nhiều trang để lưu trữ và free nữa, QB thấy có [Nội dung ẩn, đăng nhập để xem] rất tốt, mình có thể đưa lên đó và lấy link qua nơi cần chia sẻ cũng đc.

Chú ý : Nếu anh chị em nào có tài liệu muốn đăng lên mục [Nội dung ẩn, đăng nhập để xem] mà không có time thì đính kèm và gởi tài liệu đó về địa chỉ mail [Nội dung ẩn, đăng nhập để xem], QB sẽ tổng hợp và đăng lên khi có time.

Cám ơn mọi người!!!