Xét nghiệm tế bào tủy xương (tủy đồ) - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "An ủi lớn nhất của đời người là làm phước. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Xét nghiệm tế bào tủy xương (tủy đồ)

Cho điểm
Xét nghiệm tế bào tủy xương (tủy đồ):
Đây là một xét nghiệm có giá trị thường xuyên được sử dụng với mục đích để chẩn đoán bệnh, theo dõi kết quả điều trị đối với các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu. Chỉ định tủy đồ rất rộng rãi và không chỉ giới hạn trong các bệnh lý của máu và cơ quan tạo máu.
2.1. Giới thiệu tủy đồ bình thường người Việt Nam:
+ Tủy đồ bình th­ường ở người Việt Nam:
            - Số l­ượng tế bào tủy           : 30 - 100 .109/l.
            - HC lư­ới tủy                       :  0,5 - 1%.
            - Mẫu tiểu cầu                     :  50 - 80 cái/mm3.
+ Công thức tế bào có nhân trong tủy xư­ơng ( tỷ lệ %):
- Nguyên tủy bào (myeloblaste)                     : 0,5 - 1,5                            
- Tiền tủy bào (promyelocyte)                        : 1 - 3                                 
- Tủy bào (myelocyte)  trung tính                  : 7 - 15                            
- Tủy bào (myelocyte)  toan tính                    : 0,5 - 3                             
- Hậu tủy bào (metamyelocyte) trung tính       : 6 - 15              
- Hậu tủy bào (metamyelocyte) toan tính        : 0,5 - 1                 
- BC đũa (stab) trung tính                             : 5 - 15                                          
- BC đũa (stab) toan tính                              : 0 - 0,3                                           
- BC đa nhân(segment) trung tính                  : 10 - 30                          
- BC đa nhân(segment) toan tính                   : 1 - 4                              
- BC đa nhân(segment) kiềm tính                  : 0,5 - 1                     
- Nguyên bào lymphô(lymphoblaste)              : 0 - 0,1                       
- Tiền lymphô(prolymphocyte)                       : 0 - 0,1                                 
- Lymphô(lymphocyte)                                  : 5 - 12                                              
- Tế bào đơn nhân lớn (monocyte)                 : 0 - 2                             
- T­ương bào (plasmocyte)                             : 0 - 1                                            
- Tiền nguyên HC(proerythroblaste)               : 0 - 0,5                          
- Nguyên HC ­ưa kiềm (erythroblaste basophile): 1 - 7          
- Nguyên HC đa sắc (erythroblaste polychromatique): 3 - 14    
- Nguyên HC toan (erythroblaste eosinophile): 10 - 26             
+ Công thức mẫu tiểu cầu (tỷ lệ%)                        
  - Nguyên mẫu tiểu cầu                   : 0 -  0,5                     
 - Mẫu tiểu cầu ư­a kiềm                   : 5 -  20      
 - Mẫu tiểu cầu ái toan                     : 40 - 50                         
       - Mẫu tiểu cầu có hạt sinh TC   : 10 - 30            
2.2. Cách nhận xét 1 tủy đồ:
*  Nhận định chung:
+ Tủy giàu hay nghèo dựa vào số lư­ợng tế bào có nhân trong tủy, vào mật độ tế bào trên phiến đồ.
+ Các loại tế bào đồng nhất hay đa dạng. Bình thư­ờng hình thái tế bào tủy rất đa dạng vì nó chứa rất nhiều các loại tế bào máu khác nhau (như­ ở trên) và có một tỷ lệ  t­ương đối cân đối. Một số tr­ường hợp bệnh lý như­ bệnh bạch cầu cấp chẳng hạn thì hình thái tế bào đơn dạng (dạng blaste chiếm đa số).
+  Có tế bào hoặc nhóm tế bào bất thư­ờng ngoài tủy xâm nhập vào không? Thí dụ trong bệnh Hodgkin giai đoạn IV có thể gặp tế bào Sternberg trong tủy x­ương (tế bào rất to, bào t­ương xanh có không bào, nhân chia nhiều múi hoặc nhiều nhân, hạt nhân to).
 * Nhận định sự phát triển của từng dòng tế bào trong tủy:
Dòng bạch cầu  hạt, dòng mẫu tiểu cầu, dòng hồng cầu non và dòng bạch cầu đơn nhân.
Cần chú ý: Các giai đoạn phát triển có cân đối không ? Có hiện tư­ợng tăng sinh bất th­ường ở một giai đoạn nào hoặc ức chế tr­ưởng thành ở một giai đoạn nào không ? Có hiện tư­ợng giảm sinh ở giai đoạn non không ?...
* Nhận định mối tư­ơng quan phát triển của các dòng tế bào trong tủy:
Bình th­ường tỷ lệ: 
   BC hạt/HC non            = 3/1   -  4/1
   BC hạt/BC đơn nhân    = 4/1   -  5/1
   HC non/BC đơn nhân  = 1,5/1 - 2/1
Mối t­ương quan này thay đổi trong một số bệnh, thí dụ trong thiếu máu huyết tán tỷ lệ bạch cầu  hạt/hồng cầu non có thể là 1/1 hoặc đảo ngư­ợc.
* Nhận định chất lư­ợng các loại tế bào tủy:
+ Hình thái tế bào có thể thay đổi khá đặc biệt trong một số bệnh lý như­ : gặp các nguyên HC rất to hình oval, bào t­ương bắt màu kiềm đậm, đó là những megaloblaste trong bệnh thiếu máu do thiếu B12, hoặc gặp các mẫu tiểu cầu nhỏ, HC non có 2, 3 nhân, chia đoạn... trong hội chứng rối loạn sinh tủy (MDS).
Số lượng tế bào tủy: 30-150.109/l
Hồng cầu lưới          : 0,5-1%
Mẫu TC                   : 50-80 cái/ mm3
+ Công thức tế bào có nhân trong tủy (tính tỷ lệ %).
Những số liệu đưa ra của nhiều tác giả về tủy đồ người bình thường có sự khác nhau đáng kể nên khó nhớ, vì vậy giới thiệu một tủy đồ bình thường theo đề nghị của Lavergne đơn giản, tiện dụng trong thực tế lâm sàng. Công thức tủy đồ như sau:
Dòng BC hạt Nguyên tủy bào
Tiền tủy bào
Tủy bào
Hậu tủy bào
BC đa nhân
1-2%
1-2%
16% (trong đó ái toan 2%)
16% (trong đó ái toan 2%)
32% (trong đó ái toan 2%)
 
 Dòng HC
Nguyên HC (có nhân) 16% (trong đó ái kiềm 2%)
Dòng đơn nhân Đơn nhân 16% (lymphocyte 14 % + monocyte 2%)
Tỷ lệ nêu trên bảng này là những giá trị trung bình, không phải là giá trị tuyệt đối. Khi nhận định, giá trị nào cận kề những số liệu trên thì vẫn được xem là bình thường, ví dụ: hậu tủy bào của một bệnh nhân 13% hoặc 18% vẫn được coi là bình thường (vì dao động quanh số 16%).

Submit "Xét nghiệm tế bào tủy xương (tủy đồ)" to Digg Submit "Xét nghiệm tế bào tủy xương (tủy đồ)" to del.icio.us Submit "Xét nghiệm tế bào tủy xương (tủy đồ)" to StumbleUpon Submit "Xét nghiệm tế bào tủy xương (tủy đồ)" to Google Submit "Xét nghiệm tế bào tủy xương (tủy đồ)" to Facebook Submit "Xét nghiệm tế bào tủy xương (tủy đồ)" to Twitter Submit "Xét nghiệm tế bào tủy xương (tủy đồ)" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Triệu chứng nội

Bình luận

# Đăng bình luận qua Facebook