Dày thất trái, td dày nhĩ trái [100 ECG] - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Dày thất trái, td dày nhĩ trái [100 ECG]

Cho điểm
Dày thất trái, TD dày nhĩ trái
Điện tâm đồ số: 86; Tuổi: 39 tuổi.Nhịp: nhịp xoang hơi không đều 65 chu kỳ/ phút.

Sóng P:
- Biên độ: 1 mm.
- Thời gian: 0,10".
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: giữa 0° và +30°.
- Hình thái: 2 đỉnh ở D1.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
- Hình thái: pha âm rộng ở V1, có móc ở V4, V5.
Dẫn truyền nhĩ - thất:
- Thời gian: 0,13".

Phức bộ QRS:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Biên độ: bình thường.
- Thời gian: 0,08".
- Trục điện học: khoảng +60°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Biên độ: S sâu ở V2; R cao ở V4, V5, V6; Chỉ số Sokolow dương tính.
- Hình thái: dạng RSr's' ở V3.
- Vùng chuyển tiếp: V3.
Đoạn ST:
- Mức độ chênh và đặc điểm: chênh lên nhẹ từ V1, đến V3, kiểu dốc lên ở V2, V3.
Sóng T:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: giữa +30° và +60°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm:nhọn và đối xứng V4, V5.
Đoạn QT:
- Thời gian: 0,36".

Kết luận:
- Dày thất trái có thể tăng gánh tâm trương.
- Có thể dày nhĩ trái.

Câu hỏi:
1. Nghi tăng gánh tâm trương thất trái dựa trên cơ sở nào?
2. Dạng QRS ở V3 có phải là bệnh lý không?
Tình trạng lâm sàng:
- Hở van động mạch chủ do thấp tim.

Đáp án câu hỏi ĐTĐ số 86
1. Chẩn đoán tăng gánh tâm trương thất trái vì chỉ số Sokolow dương tính, sóng T dương, đối xứng ở các chuyển đạo trước tim trái.
2. Dạng phức bộ QRS ở V3 không bệnh lý, dạng này có thể thấy ở vùng chuyển tiếp.
Nguồn: Bài Tập Điện Tâm Đồ
Tác giả: M. ENGLERT – R. BERNARD
Người dịch: ThS. Trương Thanh Hương; ThS. Phạm Thái Sơn; BS. Vũ Quỳnh Nga

Submit "Dày thất trái, td dày nhĩ trái [100 ECG]" to Digg Submit "Dày thất trái, td dày nhĩ trái [100 ECG]" to del.icio.us Submit "Dày thất trái, td dày nhĩ trái [100 ECG]" to StumbleUpon Submit "Dày thất trái, td dày nhĩ trái [100 ECG]" to Google Submit "Dày thất trái, td dày nhĩ trái [100 ECG]" to Facebook Submit "Dày thất trái, td dày nhĩ trái [100 ECG]" to Twitter Submit "Dày thất trái, td dày nhĩ trái [100 ECG]" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Điện tâm đồ

Bình luận

# Đăng bình luận qua Facebook