Dày nhĩ phải, blốc nhĩ - thất cấp i, blốc nhánh phải [100 ECG] - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "An ủi lớn nhất của đời người là làm phước. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Dày nhĩ phải, blốc nhĩ - thất cấp i, blốc nhánh phải [100 ECG]

Cho điểm
Dày nhĩ phải, Blốc nhĩ - thất cấp I, Blốc nhánh phải
Điện tâm đồ số: 100; Tuổi: 36 tuổi.Nhịp: nhịp xoang đều 110 chu kỳ/ phút.

Sóng P:
- Biên độ: 4 mm.
- Thời gian: 0,10".
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: khoảng +60°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, dương từ V3 đến V6.
- Hình thái: nhọn từ V1 đến V3, có pha nhanh ở V1, V2.
Dẫn truyền nhĩ - thất:
- Thời gian: 0,22".

Phức bộ QRS:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Biên độ: bình thường.
- Thời gian: 0,10".
- Trục điện học: giữa 0° và - 30° (khó xác định).
- Hình thái: sóng q rộng và sâu ở D3 và chắc là ở cả aVF; sóng r ở phần đầu phức bộ QRS của D3, aVF chắc là do nhiễu.
Chuyển đạo trước tim:
- Biên độ: S sâu ở V3, R cao ở V5, V6; Chỉ số Sokolow dương tính.
- Hình thái: dạng rSr's' ở V1 với nhánh nội điện muộn (0,07").
- Vùng chuyển tiếp: V4.
Đoạn ST:
- Mức độ chênh và đặc điểm: chênh lên nhẹ ở V3, chênh xuống nhẹ ở V5, V6.
Sóng T:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: khoảng +90°.
- Hình thái: dẹt ở D1, âm ở aVL.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: âm ở V4, V5, V6.
Đoạn QT:
- Thời gian: 0,34".

Kết luận:
- Nhịp nhanh xoang.
- Dày nhĩ phải.
- Blốc nhĩ - thất cấp I.
- Blốc nhánh phải không hoàn toàn.
- Tăng gánh tâm thu thất trái.
- Có thể có sẹo hoại tử cơ tim vùng thành dưới hoặc tim xoay sang phải tương xứng với tâm phế cấp.

Câu hỏi:
1. Trục sóng T có bình thường không?
2. Nghi tâm phế cấp dựa trên cơ sở nào ?
Tình trạng lâm sàng:
- Bệnh cơ tim có tắc mạch phổi và đại tuần hoàn.

Đáp án câu hỏi ĐTĐ số 100
1. Trục sóng T ở đây là không bình thường vì trên +60° và chênh lệch lớn so với trục QRS.
2. Nghi có tâm phế cấp vì có dày nhĩ phải kèm blốc nhánh phải không hoàn toàn và tim xoay sang phải với dạng S1Q3.
Nguồn: Bài Tập Điện Tâm Đồ
Tác giả: M. ENGLERT – R. BERNARD
Người dịch: ThS. Trương Thanh Hương; ThS. Phạm Thái Sơn; BS. Vũ Quỳnh Nga

Submit "Dày nhĩ phải, blốc nhĩ - thất cấp i, blốc nhánh phải [100 ECG]" to Digg Submit "Dày nhĩ phải, blốc nhĩ - thất cấp i, blốc nhánh phải [100 ECG]" to del.icio.us Submit "Dày nhĩ phải, blốc nhĩ - thất cấp i, blốc nhánh phải [100 ECG]" to StumbleUpon Submit "Dày nhĩ phải, blốc nhĩ - thất cấp i, blốc nhánh phải [100 ECG]" to Google Submit "Dày nhĩ phải, blốc nhĩ - thất cấp i, blốc nhánh phải [100 ECG]" to Facebook Submit "Dày nhĩ phải, blốc nhĩ - thất cấp i, blốc nhánh phải [100 ECG]" to Twitter Submit "Dày nhĩ phải, blốc nhĩ - thất cấp i, blốc nhánh phải [100 ECG]" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Điện tâm đồ

Bình luận

 1. Vietnews's Avatar
  Cảm ơn bàn viết t[I][B]ác giả: M. ENGLERT – R. BERNARD
  Người dịch: ThS. Trương Thanh Hương; ThS. Phạm Thái Sơn; BS. Vũ Quỳnh Nga[/B][/I]
 2. Quyetvuong's Avatar
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, dương từ V3 đến V6.
  - Hình thái: nhọn từ V1 đến V3, có pha nhanh ở V1, V2.
 3. Victorianga's Avatar
  [COLOR=#3E3E3E] sóng q rộng và sâu ở D[/COLOR][SUB]3[/SUB][COLOR=#3E3E3E] và chắc là ở cả aVF; sóng r ở phần đầu phức bộ QRS của D[/COLOR][SUB]3[/SUB][COLOR=#3E3E3E], aVF chắc là do nhiễu[/COLOR]

# Đăng bình luận qua Facebook