Rung nhĩ, blốc nhĩ - thất cấp iii, ngoại tâm thu thất nhịp đôi [100 ECG] - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Rung nhĩ, blốc nhĩ - thất cấp iii, ngoại tâm thu thất nhịp đôi [100 ECG]

Cho điểm
Rung nhĩ, Blốc nhĩ - thất cấp III, Ngoại tâm thu thất nhịp đôi
Điện tâm đồ số: 99; Tuổi: 63 tuổi.Nhịp: không đều do ngoại tâm thu thất nhịp đôi, không thấy sóng P; phức bộ thất thanh mảnh, đều tần số 34 chu kỳ/phút hoặc 42 chu kỳ/phút.
Sóng P: không có sóng P, (có những sóng nhỏ dao động trên đường đẳng điện thấy rõ ở V1, V2, V3: sóng f).
Dẫn truyền nhĩ - thất:
- Blốc nhĩ - thất hoàn toàn.

Phức bộ QRS: thanh mảnh.
Chuyển đạo ngoại biên:
- Biên độ: bình thường.
- Thời gian: 0,08".
- Trục điện học: khoảng +90°.
- Hình thái: bình thường.
Chuyển đạo trước tim:
- Biên độ: R cao ở V5, V6; Chỉ số Sokolow ở giới hạn bình thường.
- Hình thái: dạng rSr' ở V2.
- Vùng chuyển tiếp: V4.
Đoạn ST:
- Mức độ chênh và đặc điểm: chênh xuống dạng đáy chén ở D2, D3, aVF , chênh xuống với phần đầu thẳng đuỗntừ V4 đến V6.
Sóng T:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: giữa +30° và +60°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: biên độ lớn ở V5, V6.
Đoạn QT:
- Thời gian: 0,40".

Kết luận:
- Rung nhĩ.
- Blốc nhĩ - thất cấp III với chủ nhịp thất ở bộ nối.
- Ngoại tâm thu thất nhịp đôi.
- Dày thất trái.
- Chắc là có tổn thương thiếu máu cơ tim dưới nội tâm mạc vùng bên.
- Rối loạn tái cực do Digitalis

Câu hỏi:
1. Chẩn đoán blốc nhĩ - thất cấp III dựa trên cơ sở nào?
2. Tại sao đoạn ST chênh xuống ở V4, V5, V6 khôngphải dấu hiệu tăng gánh tâm thu thất trái?
3. Các bằng chứng về nhiễm độc Digitalis?
Tình trạng lâm sàng:
- Rung nhĩ mạn tính điều trị bằng Digitalis.

Đáp án câu hỏi ĐTĐ số 99
1. Chẩn đoán blốc nhĩ - thất hoàn toàn dựa vào rung nhĩ và nhịp thất đều. Thực vậy, khi không có blốc nhĩ - thất hoàn toàn thì nhịp thất luôn không đều khi có rung nhĩ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các phức bộ thất thanh mảnh và hơi không đều.
2. Đoạn ST chênh xuống ở các chuyển đạo trước tim trái không phải dấu hiệu tăng gánh tâm thu thất trái vì sóng T dương chứ không âm ở các chuyển đạo này. Trong tăng gánh tâm thu thất trái, đoạn ST chênh xuống đi kèm sóng T âm.
3. Nhiễm độc Digitalis là một chẩn đoán gần như chắc chắn vì trên điện tâm đồ thấy đồng thời các dấu hiệu ngấm Digitalis (đoạn ST chênh xuống dạng đáy chén ở D2, D3, aVF ), có blốc nhĩ - thất hoàn toàn và có ngoại tâm thu thất nhịp đôi.
Nguồn: Bài Tập Điện Tâm Đồ
Tác giả: M. ENGLERT – R. BERNARD
Người dịch: ThS. Trương Thanh Hương; ThS. Phạm Thái Sơn; BS. Vũ Quỳnh Nga

Submit "Rung nhĩ, blốc nhĩ - thất cấp iii, ngoại tâm thu thất nhịp đôi [100 ECG]" to Digg Submit "Rung nhĩ, blốc nhĩ - thất cấp iii, ngoại tâm thu thất nhịp đôi [100 ECG]" to del.icio.us Submit "Rung nhĩ, blốc nhĩ - thất cấp iii, ngoại tâm thu thất nhịp đôi [100 ECG]" to StumbleUpon Submit "Rung nhĩ, blốc nhĩ - thất cấp iii, ngoại tâm thu thất nhịp đôi [100 ECG]" to Google Submit "Rung nhĩ, blốc nhĩ - thất cấp iii, ngoại tâm thu thất nhịp đôi [100 ECG]" to Facebook Submit "Rung nhĩ, blốc nhĩ - thất cấp iii, ngoại tâm thu thất nhịp đôi [100 ECG]" to Twitter Submit "Rung nhĩ, blốc nhĩ - thất cấp iii, ngoại tâm thu thất nhịp đôi [100 ECG]" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Điện tâm đồ

Bình luận

  1. Quyetvuong's Avatar
    Chắc là có tổn thương thiếu máu cơ tim dưới nội tâm mạc vùng bên.
    - Rối loạn tái cực do Digitalis

# Đăng bình luận qua Facebook