Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, blốc nhánh trái , ngoại tâm thu thất [100 ECG] - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, blốc nhánh trái , ngoại tâm thu thất [100 ECG]

Cho điểm
Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, Blốc nhánh trái , Ngoại tâm thu thất
Điện tâm đồ số: 98; Tuổi: 69 tuổi.Nhịp: nhĩ đồ đều 250 chu kỳ/phút (thấy ở V1), thất đồ đều 82 chu kỳ/ phút với ngoại tâm thu thất.

Sóng P:
- Biên độ: 1 mm.
- Thời gian: 0,04".
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: không xác định được.
- Hình thái: không xác định được.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: dương từ V1 đến V4; nghi là âm ở V5, V6.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Dẫn truyền nhĩ - thất:
- Blốc nhĩ - thất cấp II không ổn định, nói chung hay gặp blốc nhĩ - thất 3/1 nhưng có khoảng ngừng dài (V1).

Phức bộ QRS:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Biên độ: bình thường.
- Thời gian: 0,16".
- Trục điện học: khoảng - 30°.
- Hình thái: có móc.
Chuyển đạo trước tim:
- Biên độ: S sâu ở V2.
- Hình thái: có móc, nhánh nội điện muộn ở V6(0,10").
- Vùng chuyển tiếp: V4 - V5.
Đoạn ST:
- Mức độ chênh và đặc điểm: chênh xuống và hơi tròn ở D1, aVL, V6; chênh lên kiểu dốc lên ở D1, aVF và từ V1 đến V4.
Sóng T:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: giữa +120°và +150°.
- Hình thái: âm ở D1, aVL.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: dương và cao từ V1 đến V4, âm ở V6.
Đoạn QT:
- Thời gian: 0,36".

Kết luận:
- Cơn tim nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp II không ổn định.
- Blốc nhánh trái hoàn toàn.
- Ngoại tâm thu thất.
- Có thể có ngấm Digitalis.

Câu hỏi:
1. Tại sao chẩn đoán cuồng nhĩ không chắc chắn?
2. Mất sóng q ở V6 có phải là dấu hiệu thường gặp trong blốc nhánh trái hoàn toàn?
3. Có sóng r ở V1 V2 có phải là dấu hiệu thường gặp trong blốc nhánh trái hoàn toàn?
Tình trạng lâm sàng:
- Đau thắt ngực có tiền sử bị nhồi máu cơ tim.
- Suy tim điều trị bằng Digitalis.

Đáp án câu hỏi ĐTĐ số 98
1. Chấn đoán phân biệt giữa cuồng nhĩ và cơn nhĩ thu nhanh không phải luôn luôn dễ dàng. Trên điện tâm đồ này V1 không có hình ảnh răng cưa đặc trưng và vì các nhĩ đồ không liên tiếp nên có thể là cơn nhĩ thu nhanh.
2. Thường trong blốc nhánh trái hoàn toàn không có sóng Q ở V6 vì khử cực thất diễn ra từ phái sang trái tạo sóng dương đầu tiên ở các chuyển đạo trước tim trái.
3. Thường có sóng r nhỏ ở các chuyển đạo trước tim phải trong trường hợp blốc nhánh trái hoàn toàn, nhưng cũng có thể không có sóng r và lúc đó ở các chuyển đạo này ta thấy dạng QS.
Nguồn: Bài Tập Điện Tâm Đồ
Tác giả: M. ENGLERT – R. BERNARD
Người dịch: ThS. Trương Thanh Hương; ThS. Phạm Thái Sơn; BS. Vũ Quỳnh Nga

Submit "Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, blốc nhánh trái , ngoại tâm thu thất [100 ECG]" to Digg Submit "Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, blốc nhánh trái , ngoại tâm thu thất [100 ECG]" to del.icio.us Submit "Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, blốc nhánh trái , ngoại tâm thu thất [100 ECG]" to StumbleUpon Submit "Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, blốc nhánh trái , ngoại tâm thu thất [100 ECG]" to Google Submit "Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, blốc nhánh trái , ngoại tâm thu thất [100 ECG]" to Facebook Submit "Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, blốc nhánh trái , ngoại tâm thu thất [100 ECG]" to Twitter Submit "Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, blốc nhánh trái , ngoại tâm thu thất [100 ECG]" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Điện tâm đồ

Bình luận

# Đăng bình luận qua Facebook