Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG] - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

Cho điểm
Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp II (2/1), Blốc nhánh phải,
Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
Điện tâm đồ số: 97; Tuổi: 61 tuổi.Nhịp: nhịp nhĩ đều 240 chu kỳ/phút; Nhịp thất đều 120 chu kỳ/ phút.
Sóng P: không có (chắc là có sóng F)
Chuyển đạo ngoại biên:
- Dạng răng cưa khó thấy nhưng chắc là sóng F ở D2, D3, aVF.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: Sóng F dương, nhọn ở V1 (Cứ 2 sóng F thì có 1 sóng chồng lên phức bộ QRS).
Dần truyền nhĩ - thất:
- Blốc nhĩ - thất 2/1.

Phức bộ QRS:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Biên độ: bình thường.
- Thời gian: 0,10".
- Trục điện học: khoảng +60°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Biên độ: bình thường.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
- Vùng chuyển tiếp: V4.
Đoạn ST:
- Mức độ chênh và đặc điểm: chênh xuống nhẹ ở D1, D2, V3; chênh xuống rõ rệt kiểu dốc xuống từ V4 đến V6.
Sóng T:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: giữa +30° và +60°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: âm ở V1; dương ở V2, V3; 2 pha ở V4, V5, V6.

Kết luận:
- Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp II (2/1).
- Blốc nhánh phải không hoàn toàn.
- Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc vùng trước bên.

Câu hỏi:
1. Tại sao chẩn đoán cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất 2/1 là không chắc chắn ? Có thể có chẩn đoán nào khác không?
2. Chẩn đoán blốc nhánh phải không hoàn toàn dựa vào đâu?
3. Tại sao không chẩn đoán dày nhĩ phải dù có sóng nhĩ cao, nhất là ở V1?
Tình trạng lâm sàng:
- Có cơn trống ngực, khởi phát đột ngột kèm theo đau thắt ngực ở bệnh nhân bị thiểu năng vành mạn tính.

Đáp án câu hỏi ĐTĐ số 97
1. Chẩn đoán cuồng nhĩ dựa vào giả thiết rằng cứ 2 sóng F thì có một sóng chồng lên phức bộ QRS. Hiện tượng này thấy rõ nhất ở sóng S ở D3, aVF và sóng R’ ở V1, V2. Sự trùng khớp theo thời gian của hiện tượng này làm cho giả thiết cuồng nhĩ có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, với một cuồng nhĩ thì tần số sóng F = 240 chu kỳ/ phút là tương đối chậm. Một chẩn đoán khác có thể là tim nhanh nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp I.
2. Chẩn đoán blốc nhánh phải không hoàn toàn dựa vào QRS giãn rộng (0,10") và có sóng S hơi rộng ở D1 (sóng R' ở V1 chắc là do một sóng F chồng lên phức bộ QRS ).
3. Trong trường hợp có cuồng nhĩ. các sóng F nói chung rộng và các tiêu chuẩn dày nhĩ không thể áp dụng được nữa.
Nguồn: Bài Tập Điện Tâm Đồ
Tác giả: M. ENGLERT – R. BERNARD
Người dịch: ThS. Trương Thanh Hương; ThS. Phạm Thái Sơn; BS. Vũ Quỳnh Nga

Submit "Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]" to Digg Submit "Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]" to del.icio.us Submit "Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]" to StumbleUpon Submit "Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]" to Google Submit "Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]" to Facebook Submit "Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]" to Twitter Submit "Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Điện tâm đồ

Bình luận

 1. Quyetvuong's Avatar
  . Chẩn đoán cuồng nhĩ dựa vào giả thiết rằng cứ 2 sóng F thì có một sóng chồng lên phức bộ QRS. Hiện tượng này thấy rõ nhất ở sóng S ở D3, aVF và sóng R’ ở V1, V2. Sự trùng khớp theo thời gian của hiện tượng này làm cho giả thiết cuồng nhĩ có thể chấp nhận được.
 2. Chinhchien's Avatar
  có thể không chẩn đoán blốc nhánh phải. khi ta giả thiết cuồng nhĩ -thất.2/1 không ?
  vì khi ta nhìn chuyển đạo trước tim ; sóng F trên nền sóng T và phức bộ QRS ,chiều xuống của sóng F ở chân sóng T gần như song song với R` chiều xuống V1,V2.và gián tiếp v4,v5,v6..Sóng S rộng nhầm do F trên nền đoạn ST.
 3. DQTechVN's Avatar
  sTks bài viết rất hay và bổ ích

# Đăng bình luận qua Facebook