Ngoại tâm thu nhĩ, blốc nhánh phải [100 ECG] - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. [Ngạn ngữ Việt nam ] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Ngoại tâm thu nhĩ, blốc nhánh phải [100 ECG]

Rating: 2 votes, 4.50 average.
Ngoại tâm thu nhĩ, Blốc nhánh phải
Điện tâm đồ số: 96; Tuổi: 65 tuổi.Nhịp: nhịp xoang đều 82 chu kỳ/ phút với ngoại tâm thu nhĩ.

Sóng P:
- Biên độ: 1 mm.
- Thời gian: 0,08".
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: giữa +60" và +90°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Dẫn truyền nhĩ - thất:
- Thời gian: 0,14".

Phức bộ QRS:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Biên độ: bình thường.
- Thời gian: 0,14".
- Trục điện học: khoảng +30°.
- Hình thái: sóng S rộng ở D1, aVL; R' rộng ở D3, aVR.
Chuyển đạo trước tim:
- Biên độ: R' cao ở V1.
- Hình thái: dạng rsR' với nhánh nội điện muộn ở V1 (0,09"); S rộng từ V4 đến V6.
- Vùng chuyển tiếp: giữa V3 và V4.
Đoạn ST:
- Mức độ chênh và đặc điểm: chênh xuống nhẹ kiểu dốc xuống ở V1, V2; chênh xuống rất nhẹ kiểu thẳng đuỗn ở V3.
Sóng T:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: khoảng 0°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: âm và đối xứng ở V1, V2.
Đoạn QT:
- Thời gian: 0,36".

Kết luận:
- Ngoại tâm thu nhĩ.
- Blốc nhánh phải hoàn toàn.

Câu hỏi:
1. Tại sao sóng T đảo ngược ở V1, V2 mà không cóchẩn đoán thiếu máu cơ tim dưới thượng tâm mạc ?
2. Tại sao người ta khẳng định rằng ngoại tâm thu ở đây là ngoại tâm thu nhĩ?
Tình trạng lâm sàng:
- Bình thường.

Đáp án câu hỏi ĐTĐ số 96
1. Sóng T âm ở các chuyển đạo trước tim phải nằm trong bệnh cảnh blốc nhánh phải hoàn toàn, không phải là thiếu máu cơ tim dưới thượng tâm mạc.
2. Có thể khẳng định rằng ngoại tâm thu thấy ở D1, D2, D3 là ngoại tâm thu nhĩ vì nó có một sóng P, sóng P này khó thấy nhưng nó làm biến dạng rõ rệt sóng T của phức bộ trước đó (đặc biệt rõ ở D2).
Nguồn: Bài Tập Điện Tâm Đồ
Tác giả: M. ENGLERT – R. BERNARD
Người dịch: ThS. Trương Thanh Hương; ThS. Phạm Thái Sơn; BS. Vũ Quỳnh Nga

Submit "Ngoại tâm thu nhĩ, blốc nhánh phải [100 ECG]" to Digg Submit "Ngoại tâm thu nhĩ, blốc nhánh phải [100 ECG]" to del.icio.us Submit "Ngoại tâm thu nhĩ, blốc nhánh phải [100 ECG]" to StumbleUpon Submit "Ngoại tâm thu nhĩ, blốc nhánh phải [100 ECG]" to Google Submit "Ngoại tâm thu nhĩ, blốc nhánh phải [100 ECG]" to Facebook Submit "Ngoại tâm thu nhĩ, blốc nhánh phải [100 ECG]" to Twitter Submit "Ngoại tâm thu nhĩ, blốc nhánh phải [100 ECG]" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Điện tâm đồ

Bình luận

  1. Victorianga's Avatar
    [COLOR=#3E3E3E]Tại sao người ta khẳng định rằng ngoại tâm thu ở đây là ngoại tâm thu nhĩ?[/COLOR]

# Đăng bình luận qua Facebook