Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất [100 ECG] - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "An ủi lớn nhất của đời người là làm phước. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất [100 ECG]

Cho điểm
Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất
Điện tâm đồ số: 95; Tuổi: 63 tuổi.Nhịp: nhịp nhĩ đều 90 chu kỳ/phút; nhịp thất đều 45 chu kỳ/phút.

Sóng P:
- Biên độ: 2 mm.
- Thời gian: 0,08".
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: giữa +30° và +60°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, dương từ V3 đến V6.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Dẫn truyền nhĩ - thất:
- Blốc nhĩ - thất cấp III.

Phức bộ QRS:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Biên độ: bình thường.
- Thời gian: 0,14".
- Trục điện học: khoảng +30°.
- Hình thái: S rộng ở D1, aVL; R' rộng ở D3, aVR.
Chuyển đạo trước tim:
- Biên độ: R' cao ở V1.
- Hình thái: dạng rsR' với nhánh nội điện muộn ở V1, (0,08"); sóng S rộng từ V4 đến V6.
- Vùng chuyển tiếp: chắc là giữa V3 và V4.
Đoạn ST:
- Mức độ chênh và đặc điểm: chênh xuống nhẹ với bềlồi ở trên tại V1.
Sóng T:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: khoảng 0°.
- Hình thái: chồng lên sóng P thấy rõ ở aVR, aVL, aVF
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: chồng lên sóng P.
Đoạn QT:
- Thời gian: 0,48".

Kết luận:
- Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất.

Câu hỏi:
1. Nhịp thoát chắc là từ thất. Nhịp thoát này còn có thểxuất phát từ đâu khác nữa không?
2. Nếu nhịp thoát là từ thất, trung tâm chủ nhịp ở tâmthất nào?
Tình trạng lâm sàng:
- Nhịp tim chậm kéo dài.
- Tiền sử có cơn Stokes - Adams.

Đáp án câu hỏi ĐTĐ số 95
1. Đây chắc là một nhịp thoát thất vì các phức bộ QRS rộng và có dạng blốc nhánh phải; Tuy nhiên, có thể là nhịp thoát bộ nối với blốc nhánh phái.
2. Đây là một nhịp thất với chủ nhịp nằm ở thất trái vì nó có hình ảnh blốc nhánh phải.
Nguồn: Bài Tập Điện Tâm Đồ
Tác giả: M. ENGLERT – R. BERNARD
Người dịch: ThS. Trương Thanh Hương; ThS. Phạm Thái Sơn; BS. Vũ Quỳnh Nga

Submit "Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất [100 ECG]" to Digg Submit "Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất [100 ECG]" to del.icio.us Submit "Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất [100 ECG]" to StumbleUpon Submit "Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất [100 ECG]" to Google Submit "Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất [100 ECG]" to Facebook Submit "Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất [100 ECG]" to Twitter Submit "Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất [100 ECG]" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Điện tâm đồ

Bình luận

  1. Victorianga's Avatar
    [COLOR=#3E3E3E]Nhịp tim chậm kéo dài đ[/COLOR][COLOR=#3E3E3E]ây chắc là một nhịp thoát thất [/COLOR]

# Đăng bình luận qua Facebook