Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), td hội chứng tiền kích thích, td tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG] - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), td hội chứng tiền kích thích, td tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

Cho điểm
Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), TD hội chứng tiền kích thích,
TD tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
Điện tâm đồ số: 94; Tuổi: 30 tuổi.Nhịp: nhịp nhĩ đều 280 chu kỳ/phút; Nhịp thất đều 140 chu kỳ/ phút.

Sóng P: không có
Chuyển đạo ngoại biên:
- Sóng F có dạng răng cưa thấy rõ ở aVF.
Chuyển đạo trước tim:
- F dương ở V1, V2, khó thấy từ V3 đến V6.
Dẫn truyền nhĩ - thất:
- Blốc nhĩ - thất 2/1.

Phức bộ QRS:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Biên độ: bình thường.
- Thời gian: 0,12".
- Trục điện học: khoảng 0°.
- Hình thái: giãn nhẹ phần đầu QRS.
Chuyển đạo trước tim:
- Biên độ: bình thường.
- Hình thái: dãn nhẹ phần đầu của sóng R từ V4 đến V6, nhánh nội điện muộn ở V6 (0,08").
- Vùng chuyển tiếp: V3 - V4.
Đoạn ST:
- Mức độ chênhđặc điểm: chênh xuống dạng đáy chén ở D1, aVL và từ V4 đến V6.
Sóng T:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: không xác định được.
- Hình thái: dẹt, chắc là âm ở D1, aVL.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: 2 pha ở V4, âm ở V5, V6.
Đoạn QT:
- Thời gian: 0,28".

Kết luận:
- Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1).
- Rất có thể có hội chứng tiền kích thích (Wolff - Parkinson - White).
- Rối loạn tái cực có thể do Digitalis.
- Khả năng có tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc vùng trước bên.

Câu hỏi:
1. Chẩn đoán hội chứng tiền kích thích dựa trên cơ sở nào ?
2. Giả thiết về một tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc vùng trước bên dựa trên cơ sở nào ?
Tình trạng lâm sàng:
- Cơn tim nhanh đều trên bệnh nhân có vẻ không có bệnh tim.

Đáp án câu hỏi ĐTĐ số 94
1. Giả thiết về hội chứng tiền kích thích dựa vào QRS giãn rộng với giãn rộng phần đầu của phức bộ này. Thường thì hội chứng này kèm theo sự rút ngắn dẫn truyền nhĩ - thất nhưng sự rút ngắn này không chứng minh được trong trường hợp cuồng nhĩ.
2. Giả thiết có một tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc vùng trước bên dựa vào đoạn ST chênh xuống nhiều ở các chuyển đạo trước tim trái; Tuy nhiên, hiện tượng này cũng có thể được giải thích bởi rối loạn tái cực thứ phát sau một rối loạn khử cực thất do ngấm Digitalis.
Nguồn: Bài Tập Điện Tâm Đồ
Tác giả: M. ENGLERT – R. BERNARD
Người dịch: ThS. Trương Thanh Hương; ThS. Phạm Thái Sơn; BS. Vũ Quỳnh Nga

Submit "Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), td hội chứng tiền kích thích, td tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]" to Digg Submit "Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), td hội chứng tiền kích thích, td tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]" to del.icio.us Submit "Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), td hội chứng tiền kích thích, td tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]" to StumbleUpon Submit "Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), td hội chứng tiền kích thích, td tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]" to Google Submit "Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), td hội chứng tiền kích thích, td tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]" to Facebook Submit "Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), td hội chứng tiền kích thích, td tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]" to Twitter Submit "Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), td hội chứng tiền kích thích, td tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Điện tâm đồ

Bình luận

  1. Quyetvuong's Avatar
    Mức độ chênhđặc điểm: chênh xuống dạng đáy chén ở D1, aVL và từ V4 đến V6.
  2. Victorianga's Avatar
    [COLOR=#3E3E3E]Chẩn đoán hội chứng tiền kích thích dựa trên cơ sở nào ?[/COLOR]

# Đăng bình luận qua Facebook