Điện tâm đồ bình thường. [100 ECG] - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Điện tâm đồ bình thường. [100 ECG]

Cho điểm
Điện tâm đồ bình thường.
Điện tâm đồ số: 93; Tuổi: 28 tuổi.Nhịp: nhịp xoang đều 72 - 77 chu kỳ/phút.

Sóng P:
- Biên độ: 1,5 mm.
- Thời gian: 0,08”.
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: giữa +30° và +60°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: dương.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Dẫn truyền nhĩ - thất:
- Thời gian: 0,14".

Phức bộ QRS:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Biên độ: bình thường.
- Thời gian: 0,08".
- Trục điện học: khoảng +30°.
- Hình thái: có móc ở D3.
Chuyển đạo trước tim:
- Biên độ: bình thường.
- Hình thái: có móc ở V3.
- Vùng chuyển tiếp: V3.
Đoạn ST:
- Mức độ chênh và đặc điểm: chênh lên kiểu dốc lên ởV2.
Sóng T:
Chuyển đạo ngoại biên:
- Trục điện học: giữa +30° và +60°.
- Hình thái: không có gì đặc biệt.
Chuyển đạo trước tim:
- Đặc điểm: T cao ở V2.
Đoạn QT:
- Thời gian: 0,34".

Kết luận:
- Điện tâm đồ bình thường.

Câu hỏi:
1. Tại sao đoạn ST chênh lên ở V2 không được xem là dấu hiệu tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc vùng trước vách ?
2. Dạng móc của QRS ở D3 phải chăng không có ý nghĩa bệnh lý?
Tinh trạng lâm sàng:
- Bình thường.

Đáp án câu hỏi ĐTĐ số 93
1. Đoạn ST chênh lên ở V2 không có ý nghĩa bệnh lý. Thực vậy, nó có dạng đi dốc lên thường thấy ở chuyển đạo này.
2. Móc của QRS ở D3 không có ý nghĩa bệnh lý. Trên thực tế, dạng này thường gặp ở D3.
Nguồn: Bài Tập Điện Tâm Đồ
Tác giả: M. ENGLERT – R. BERNARD
Người dịch: ThS. Trương Thanh Hương; ThS. Phạm Thái Sơn; BS. Vũ Quỳnh Nga

Submit "Điện tâm đồ bình thường. [100 ECG]" to Digg Submit "Điện tâm đồ bình thường. [100 ECG]" to del.icio.us Submit "Điện tâm đồ bình thường. [100 ECG]" to StumbleUpon Submit "Điện tâm đồ bình thường. [100 ECG]" to Google Submit "Điện tâm đồ bình thường. [100 ECG]" to Facebook Submit "Điện tâm đồ bình thường. [100 ECG]" to Twitter Submit "Điện tâm đồ bình thường. [100 ECG]" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Điện tâm đồ

Bình luận

  1. Victorianga's Avatar
    [COLOR=#3E3E3E]Móc của QRS ở D[/COLOR][SUB]3[/SUB][COLOR=#3E3E3E] không có ý nghĩa bệnh lý. Trên thực tế, dạng này thường gặp ở D[/COLOR][SUB]3[/SUB][COLOR=#3E3E3E].[/COLOR]

# Đăng bình luận qua Facebook